Výbor SKZ

E-mail: skz@kozmetologia.sk

Prezidentka SKZ

členka výboru pre vedu a vzdelávanie
Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Laboratóriá kozmetológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

E-mail: jarmila.hojerova@stuba.sk

Viceprezidentka SKZ

a členka výboru pre kooperáciu

s partnerskými organizáciami
Ing. Alena Saxová

HSH Chemie SK s.r.o.

Sartorisova 11, 821 08 Bratislava

E-mail: a.saxova@hsh-chemie.com

Členka výboru

pre zahraničné vzťahy a spoluprácu

s IFSCC
Ing. Zuzana Peráčková, PhD.

- zastupovanie počas MD:

   Ing. Silvia Pažoureková, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Laboratóriá kozmetológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

E-mail: zuzana.perackova@stuba.sk

E-mail: silvia.pazourekova@stuba.sk

Členka výboru

pre legislatívu v oblasti kozmetickej chémie a technológie
Ing. Lýdia Šandriková

HERBA DRUG, s.r.o.
Mlynská 1335,

053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves

E-mail: lsandrikova@herbadrug.sk

Členka výboru

pre legislatívu v oblasti bytovej chémie
Ing. Martina Praženková

TATRACHEMA, v.d.

Bulharská 40, 917 02 Trnava

E-mail: m.prazenkova@tatrachema.sk

 

Členka výboru

Ing. Gabriela Šurinová

FINECON, s.r.o.
Rybničná 42, 831 06 Bratislava

E-mail: surinova@finecon.sk

Revízna komisia

 

Predseda komisie
Ing. Katarína Traubnerová

CALENDULA, a.s.
pobočka Bratislava

E-mail: calendula@ba.telecom.sk 

Člen komisie
Ing. Daniel Bucko

CALENDULA, a.s.
065 11  Nová Ľubovňa 238 A

E-mail: calendula@ke.telecom.sk