Výbor SKZ
 

E-mail: skz@kozmetologia.sk


Prezidentka SKZ
Ing. Alena Saxová

SZČO
Liptovský Mikuláš

E-mail: alena.saxova@gmail.com

Viceprezidentka SKZ
Ing. Martina Praženková

TATRACHEMA, v.d.

Trnava 

E-mail: m.prazenkova@tatrachema.sk

Členka výboru

pre spoluprácu s IFSCC

a inými zahraničnými organizáciami
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Laboratóriá kozmetológie
Slovenská technická univerzita
Bratislava

E-mail: silvia.martiniakova@stuba.sk

Členka výboru

členka výboru pre vedu a vzdelávanie
Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Laboratóriá kozmetológie
Slovenská technická univerzita
Bratislava

E-mail: jarmila.hojerova@stuba.sk

Členka výboru

pre legislatívu
Ing. Katarína Hrivňáková

ALCHEMIX LABORATORY, s.r.o.

Brno

 

 

E-mail: kontakt@alchemix-laboratory.cz

Člen výboru

pre marketing

Ing. Tomáš Vavro

Elfa Pharm, s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom 

E-mail: vavro.t@elfapharm.sk

Členka výboru

Mgr. Lucia Klebercová

Dulcia, s.r.o.
Bratislava 

E-mail: dulcia@dulcia.sk

Člen výboru

Mgr. Peter Virostko

Elvi, s.r.o.
Banská Bstrica 

E-mail: info@abfsro.sk

Revízna komisia

 

Predseda komisie
Ing. Katarína Traubnerová

CALENDULA, a.s.
pobočka Bratislava

E-mail: kozmetika@calendula.sk

Člen komisie
Ing. Aneta Ácsová

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Laboratóriá kozmetológie
Slovenská technická univerzita
Bratislava

E-mail: aneta.acsova@stuba.sk

Člen komisie
Filip Grgula

CERA MEL s.r.o.
Bratislava

E-mail: filipgrgula@gmail.com