Vitajte na stránke
Slovenského kozmetologického zväzu
člena Medzinárodnej federácie spoločností kozmetických chemikov IFSCC

   

 

Aktuálna informácia

Všetky plánované aktivity vždy včas nájdete na tomto mieste.

  

  

Uskutočnené akcie

 WEBINÁR

Téma:  "Aktuality v legislatíve kozmetických výrobkov"

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

 

Organizátor:

24.6.2021 o 10:00 hod.

on-line formou

Ing. Janka Kišacová, PhD., ÚVZ SR, Mgr. Alexandra Cimermanová, ÚVZ SR

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s ÚVZ SR


 WEBINÁR

Téma:  "Aktuálne aspekty formulovania, hodnotenia a označovania kozmetiky na ochranu pred slnečným žiarením" - 2.časť

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

Organizátor:

21.4.2021 o 10:00 hod.

on-line formou

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s FCHPT STU


 WEBINÁR

Téma:  "Aktuálne aspekty formulovania, hodnotenia a označovania kozmetiky na ochranu pred slnečným žiarením" - 1.časť

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

Organizátor:

7.4.2021 o 10:00 hod.

on-line formou

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s FCHPT STU


 WEBINÁR

Téma: 

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

Organizátor:

"Vonná kozmetika - 2.časť"

17.3.2021 o 10:00 hod

on-line formou

Ing. Silvia Martiniaková, PhD.

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s FCHPT STU

  

  

     VÝZVA - SÚŤAŽ UKONČENÁ 

SÚŤAŽ PRE VYTVORENIE NÁVRHU NOVÉHO LOGA

PRE SLOVENSKÝ KOZMETOLOGICKÝ ZVÄZ

 Víťazi súťaže umiestnení na prvých troch miestach

budú odmenení balíčkami kozmetických výrobkov slovenských výrobcov:

domovská stránka: www.calendula.sk

domovská stránka: www.dimenzia.sk domovská stránka: www.dulcia.sk domovská stránka: www.elfapharm.sk domovská stránka: www.facederma.sk
domovská stránka: www.herbadrug.sk domovská stránka: www.pharmshop.sk domovská stránka: www.kvitok.sk domovská stránka: www.tilia.sk/kozmetika domovská stránka: www.faravelli.cz

domovská stránka: www.soaphoria.sk domovská stránka: www.twocosmetics.sk domovská stránka: www.vupas.sk

 

 

 

Aktuálna informácia

30.9. - 2.10.2020 Medzinárodná kozmetologická konferencia Piešťany 2020
hotel Park Piešťany, Slovenská republika
Organizátor: Slovenský kozmetologický zväz

ZRUŠENÉ

   

   

 

 

 

Akcie plánované v roku 2020

┌───────────────── Z R U Š E N É ────────────────┐

 • 30.9.2020 - 2.10. 2020

Medzinárodná kozmetologická konferencia Piešťany 2020

hotel Park Piešťany, Slovenská republika

Organizátor: Slovenský kozmetologický zväz

└───────────────── Z R U Š E N É ────────────────┘

  
 • december  2020

 

19. ročník odborného seminára

"Kozmetika - zdravie - krása"

 

   

 

 

Akcie uskutočnené v roku 2019
 • 2. - 4.10.2019

 

Medzinárodná kozmetologická konferencia Luhačovice 2019

Hotel Harmonie, Česká republika

Hlavný organizátor: Kosmetologická společnost České republiky

Spoluorganizátor: Slovenský kozmetologický zväz

Časový rozvrh MKK 2019

Info:   www.kosmetologie.cz 

     
 • 11.9.2019

18. ročník odborného seminára

"Kozmetika - zdravie - krása"

Prednášková miestnosť CH 12, prízemie novej budovy

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava  

  

  

Akcie uskutočnené v roku 2018
 • 3. - 5.10.2018

Medzinárodná kozmetologická konferencia Piešťany 2018

hotel Park Piešťany, Slovenská republika

Organizátor: Slovenský kozmetologický zväz

  

MKK Piešťany 2018 - FOTO   /   ICC 2018 Piešťany - FOTO

  

 

       

3. Informácia+Odb.program

3th_Info+Sci.Program

    

  

 

   

 GOLD

 PARTNER

de Miclén a.s.

"a GSK Company"

Levice, Slovak Republic

www.gsk.sk

    

 


 GENERAL

 PARTNER

CHEMOTEX Děčín, a.s.

Děčín, Czech Republic

www.chemotex.cz


  MAIN

  PARTNERS

AZELIS Czech Republic, s.r.o.

Prague, Czech Republic

www.azelis.com

CALENDULA, a.s.

Nová Ľubovňa, Slovak Republic

www.calendula.sk

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Prague, Czech Republic

www.cqmasso.com

CHRONOLOGY s.r.o.

Prague, Czech Republic

www.chronology.cz

EVONIK INDUSTRIES AG

Marl, Germany

http://corporate.evonik.com


  PARTNERS

PROVITAL POLSKA Sp. z o.o.

Luboň, Poland

www.provitalgroup.com

FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD TECHNOLOGY

Slovak University of Technology in Bratislava, SR

www.fchpt.stuba.sk

SAFIC - ALCAN ČESKO, s.r.o.

Brno, Czech Republic

www.safic-alcan.cz

  

 

   

Akcie uskutočnené v roku 2017
 • 4. - 6.10.2017

Medzinárodná kozmetologická konferencia Mikulov 2017

hotel Galant Mikulov, Česká republika

Hlavný organizátor: Kosmetologická společnost České republiky

Spoluorganizátor: Slovenský kozmetologický zväz

Pozvánka:

Časový rozvrh:

Foto účastníkov konferencie:

     

 

 • 29.5.2017

Valné zhromaždenie členov SKZ

17. ročník odborného seminára  "Kozmetika - zdravie - krása"

organizovaný na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Pozvánka:

Plné znenia prednášok z odborného seminára sú dostupné na stánke členov SKZ.

  

  

  

 Akcie uskutočnené v roku 2016 a 2015
 • 5- 7.10.2016

Medzinárodná kozmetologická konferencia 2016

Hotel SOREA Regia Bratislava, Slovenská republika

ICC 2016 Coollective photo

                              2. Informácia a Odborný program

                              2nd Information and Scientific Program


Photos:

    Lecturers

 
    Companies Presentations
    Participants
    Danube River Cruising
    In Danubiana Gallery

 
 • 6. - 8.10.2016

Stánok členov SKZ na 31. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY, Incheba  v Bratislave

 

 • 12. - 13.2.2016

 

Stánok členov SKZ na 30. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY, Incheba  v Bratislave

 • 27.11.2015

Valné zhromaždenie členov SKZ

16. ročník odborného seminára  "Kozmetika - zdravie - krása"

organizovaný na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

 • 1. - 3. 10.2015

Stánok členov SKZ na 29. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave - jesenná časť

 • 7. - 9.10.2015

Medzinárodná kozmetologická konferencia Frymburk 2015    

Hlavný organizátor: Kosmetologická společnost České republiky

Spoluorganizátor: Slovenský kozmetologický zväz

Fotografie z konferencie:

     

 • 13. - 14.2.2015

Stánok členov SKZ na 28. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave

 

   

 Akcie uskutočnené v roku 2014
 • 8. - 10.10.2014

Medzinárodná kozmetologická konferencia Bratislava 2014

Bratislava, Slovenská republika         

Hlavný organizátor: Slovenský kozmetologický zväz

Spoluorganizátor:

Kosmetologická společnost České republiky

PROKOS Sdružení  výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin

Ústav biotechnológie a potravinárstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 • 2. - 4.10.2014

Stánok členov SKZ na 27. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave

 • 14.2.2014

15. ročník odborného seminára  "Kozmetika - zdravie - krása"

Knižnica Oddelenia potravinárskej technológie ÚBP Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 5. poschodie stará budova FCHPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava  

 • 14. - 15.2.2014

Stánok členov SKZ na 26. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave

  
 Akcie uskutočnené v roku 2013
 • 2. - 4.10.2013

Medzinárodná kozmetologická konferencia Luhačovice 2013

Luhačovice, Česká republika         

Hlavný organizátor: Kosmetologická společnost České republiky

Spoluorganizátor: SKZ

 

 • 3. - 5.10.2013

Stánok členov SKZ na 25. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave

 

 • 8. - 9.2.2013

Stánok členov SKZ na 24. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave

  

 Akcie uskutočnené v roku 2012

 • 4.10.2012

14. ročník odborného seminára  "Kozmetika - zdravie - krása"

organizovaný v rámci 23. ročníka Medzinárodného veľtrhu kozmetiky Interbeauty

Expo Club Incheba v Bratislave

 

Prezentácia Ing. Kohútovej:

 • 4. - 6.10.2012

Stánok členov SKZ na 23. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY, Incheba v Bratislave

 Akcie uskutočnené v roku 2011
 • 4.2.2011

Stretnutie výboru SKZ

 

 • 4. - 5.2.2011

Stánok členov SKZ na 22. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY Jar 2011, Incheba v Bratislave

 

 • 1. - 3.6.2011

Kurz SENZORICKÉ HODNOTENIE KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

Miesto: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

 

 • 29.9. - 1.10.2011

Stánok členov SKZ na 22. Medzinárodnom veľtrhu kozmetiky

INTERBEAUTY Jeseň 2011, Incheba v Bratislave

 

 • 30.9.2011

13. ročník odborného seminára  "Kozmetika - zdravie - krása"

organizovaný v rámci Medzinárodnej výstavy kozmetiky Interbeauty

Jeseň 2011

Expo Club Incheba v Bratislave

 

Prednáška Ing. Kohútovej je dostupná na stránke členov. 
Fotogaléria v sekcii HISTÓRIA AKCIÍ. 

 

 • 3. - 5.10.2011

Medzinárodná kozmetologická konferencia,  Frymburk 2011

okr. Český Krumlov, ČR         

Hlavný organizátor: Kosmetologická společnost České republiky

Spoluorganizátor: SKZ