O spoločnosti

Názov:

Adresa sídla:

Kontakt:

IČO / DIČ:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Právna forma:


OKEČ:

Cieľ činnosti:

Registrácia:

Slovenský kozmetologický zväz (skratka SKZ)

Budova FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

E-mail: skz@kozmetologia.sk, web: www.kozmetologia.sk 

31802168 / 2021475456

SK 7583 3000 0000 2101 8054 13

FIOZSKBAXXX

701: Občianske združenie vystupujúce ako dobrovoľná nezávislá nepolitická odborná organizácia s právnou subjektivitou

91120: Činnosti profesijných organizácií

Rozvíjanie odbornej úrovne kozmetiky a kozmetológie na Slovensku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 13.1.2000