Slovenský kozmetologický zväz
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO 31802168, DIČ 2021475456
_______________________________________________________________________________

E-mail: skz@kozmetologia.sk
, www.kozmetologia.sk
PRIHLÁŠKA  ZA  ČLENA  S K Z
pre rok 2019
_______________________________________________________________________________
Súbor prihláška otvoriť:   Otvorí sa v textovom editore MS WORD Súbor prihláška stiahnuť na disk (ZIP):   Súbor Prihláška.doc v komprimovanom tvare ZIP
_______________________________________________________________________________