Slovenský kozmetologický zväz
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
IČO 31802168, DIČ 2021475456
_______________________________________________________________________________

E-mail: skz@kozmetologia.sk
, www.kozmetologia.sk

PRIHLÁŠKA  ZA  ČLENA  S K Z
pre rok 2021
_______________________________________________________________________________

Súbor prihláška otvoriť:    Otvorí sa v textovom editore MS WORD

Súbor

Prihláška a Súhlas

stiahnuť na disk (ZIP):

Súbor Prihláška.doc v komprimovanom tvare ZIP

Súhlas so spracúvaním os. údajov:    Otvorí sa v textovom editore MS WORD
_______________________________________________________________________________