Committee of the Slovak Society of Cosmetology E-mail: skz@kozmetologia.sk

President

Ing. Alena Saxová

Self-employed
Liptovský Mikuláš

E-mail: alena.saxova@gmail.com

Vice-President

Ing. Martina Praženková

TATRACHEMA, v.d.

Trnava

E-mail: m.prazenkova@tatrachema.sk

Member of Committee

IFSCC Council Spokesman
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.

Faculty of Chemical and Food Technology
Section of Cosmetology
Slovak University of Technology
Bratislava

E-mail: silvia.martiniakova@stuba.sk

Member of Committee

Science and Education
Assoc. Prof. Jarmila Hojerová, PhD.

Faculty of Chemical and Food Technology
Section of Cosmetology
Slovak University of Technology
Bratislava

E-mail:  jarmila.hojerova@stuba.sk

Member of Committee

Cosmetic legislation
Ing. Katarína Hrivňáková

ALCHEMIX LABORATORY, s.r.o.

Brno

 

E-mail: kontakt@alchemix-laboratory.cz

Member of Committee

Marketing

Ing. Tomáš Vavro

Elfa Pharm, s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

E-mail: vavro.t@elfapharm.sk

Member of Committee

Mgr. Lucia Klebercová

Dulcia, s.r.o.
Bratislava

E-mail: dulcia@dulcia.sk

Member of Committee

Mgr. Peter Virostko

Elvi, s.r.o.
Banská Bystrica

E-mail: info@abfsro.sk
 
 
Revisory Committee
 

Head of Revisory Committee
Ing. Katarína Traubnerová

CALENDULA, a.s.
pobočka Bratislava

E-mail: kozmetika@calendula.sk 

Member
Ing. Aneta Ácsová

Faculty of Chemical and Food Technology
Section of Cosmetology
Slovak University of Technology
Bratislava

E-mail: aneta.acsova@stuba.sk

Member
Filip Grgula

CERA MEL s.r.o.
Bratislava

E-mail: filipgrgula@gmail.com