DERMA Revue

Časopis DERMA REVUE  je určený odborníkom zaoberajúcim sa problematikou kozmetiky, kože, vlasov, nechtov a zdravého životného štýlu, ako aj širokej spotrebiteľskej verejnosti so záujmom o tieto oblasti.

Garantom kvality a odbornej úrovne príspevkov je redakčná rada, ktorú tvoria poprední dermatológovia, kozmetológovia a odborníci súvisiacich odborov medicíny, farmácie a aplikovanej kozmetiky.
Viď ukážky nižšie

Časopis vychádza vo vydavateľstve SPOBAD, ktoré súbežne vydáva odborný lekársky časopis DERMA pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory.
Nakoľko šéfredaktorka (MUDr. Sochorová, CSc.) a dve členky redakčnej rady časopisu DERMA REVUE (Doc. Ing. Hojerová, PhD., Ing. Traubnerová) sú zároveň členkami výkonného výboru SKZ, uzatvorilo vydavateľstvo SPOBAD a výbor SKZ dohodu o spolupráci.

V rubrike "SKZ informuje" časopisu DERMA REVUE budeme v uverejňovať aktuálne správy a otázky z oblasti kozmetológie, legislatívy, kozmetických surovín, obalov, technológií a kozmetických trendov. Rovnako na web-stránke SKZ budeme pravidelne uverejňovať obsah aktuálneho čísla časopisu DERMA REVUE, ako aj obsahy minulých čísiel.

DERMA REVUE je štvrťročník. Časopis dostávajú zdarma kozmetické prevádzky, lekárske kozmetiky, dermatológovia, plastické chirurgie a vybrané prevádzky kaderníctiev, manikúr a pedikúr. Je učebnou pomôckou v školách. Pozitívne odozvy a množstvo podnetov redakčnú radu inšpirovalo a povzbudilo do ďalšej činnosti.


Záujemcovia o DERMA REVUE si časopis môžu objednať a predplatiť u vydavateľa. Cena pre predplatiteľov je 10.- EUR / rok za štyri čísla vrátane poštovného.

Pre ostatných záujemcov je predplatné možné uhradiť poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostne na účet č.: 2500513397/8330, Variabilný symbol: dátum narodenia.
Predplatiteľský kupón je možné nájsť v každom čísle časopisu DERMA Revue.

Informácie na:
Ing. Emília Juračková - SPOBAD,

Kalištná 7, 841 07 Bratislava
Tel.:   0911 739 366              E-mail:  jurackova.emilia@gmail.comUkážky z časopisu DERMA Revue
Nr. 6 - Click Nr. 6 - Click
Nr. 6 - Click Nr. 6 - Click
Nr. 6 - Click Nr. 6 - Click
Číslo 5 - Kliknutím zväčši Číslo 5 - Kliknutím zväčši
Číslo 4 - Kliknutím zväčši Číslo 4 - Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši
Kliknutím zväčši