IFSCC Conference 2005:

"WORLD WIDE WELLNESS",  Florencia 19 - 21 september 2005

 

Účastníčky za Slovenský kozmetologický zväz:

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., prezident SKZ

Bc. Silvia Klasová, člen SKZ

IFSCC konferencia 2005 - fotogaléria:

Spä