Aktuality
(Zaznamenajte si termíny do svojho diára)

 WEBINÁR
Téma:  "Aktuálne aspekty formulovania, hodnotenia a označovania kozmetiky na ochranu pred slnečným žiarením" - 2.časť

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

Organizátor: 

 

Účasť na webinári:

21.4.2021 o 10:00 hod.

on-line formou

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s FCHPT STU

 

pre členov SKZ - bezplatne.

pre nečlenov SKZ - prosím kontaktujte skz@kozmetologia.sk 

Pozvánka:

 WEBINÁR
Téma:  "Aktuálne aspekty formulovania, hodnotenia a označovania kozmetiky na ochranu pred slnečným žiarením" - 1.časť

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

Organizátor: 

 

Účasť na webinári:

7.4.2021 o 10:00 hod.

on-line formou

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s FCHPT STU

 

pre členov SKZ - bezplatne.

pre nečlenov SKZ - prosím kontaktujte skz@kozmetologia.sk 

Pozvánka:

 WEBINÁR

Téma: 

Dátum: 

Miesto:

Prednášajúca: 

Organizátor: 

 

Účasť na webinári:

"Vonná kozmetika - 2.časť"

17.3.2021 o 10:00 hod

on-line formou

Ing. Silvia Martiniaková, PhD.

Slovenský kozmetologický zväz v spolupráci s FCHPT STU

 

pre členov SKZ - bezplatne.

pre nečlenov SKZ - prosím kontaktujte skz@kozmetologia.sk 


Späť